Jakelusuora Oy

Hyvä suunnittelu parantaa osumatarkkuutta ja lisää tehoa

Tärkeää tietoa jakelualue ja kohderyhmäsuunnittelusta

Kohderyhmän valinta on aina tärkeä päätös joka, vaikuttaa ratkaisevasti kampanjatoimenpiteistä saatavaan tehoon ja  hyötyyn.

SSM:n asiakasyhteyshenkilöillä on pitkäaikainen kokemus ja hyvä asiantuntemus, jota kannattaa kokeneemmankin mainonnan ammattilaisen hyödyntää.  Annamme mielellämme arvokkaita vinkkejä esimerkiksi paikallisesta näkökulmasta kampanjasi onnistumiseksi. Saat tietoa myymäläkohtaisesti potentiaalisimmista jakelualueista niin lähialueelta, kuin koko asiointialueeltakin, vaikkapa hyvät kulkuyhteydet huomioiden. Myös verkkokauppa-asiakas saa tietoa pääkohderyhmästä kuluttajista, joille netin käyttö on aktiivista ja monipuolista sekä joiden ostaminen on impulsiivista. Hyvä suunnittelu takaa onnistuneen lopputuloksen.

Kohderyhmän valinta

Oikein valittu kohderyhmä on onnistuneen kampanjan perusedellytys. Valittavissasi on eri vaihtoehtoja, joista tässä lyhyesti:

 • Asumismuodon mukaan: pientaloasunnot ja/tai kerrostaloasunnot
 • Sosioekonominen kohdistus: esim. lapsiperheet, eläkeläiset, varakkaat, jne.
 • Asuinalueen mukaan: kortteli, postinumero, kaupunginosa, taajama, kunta, lääni, myyntialue, jne.
 • Ostokäyttäytymisluokituksen mukaan
 • Tehdyn kampanja-analyysin perusteella
 • Atlas Planner asiakkaana esim. brändipreferointitiedon avulla. 

Ulkoisten rekistereiden hyödyntäminen jakelualuevalinnassa

Voit hyödyntää käytössämme olevia ulkoisia tietolähteitä, perustilastoja ja myös valmista kuluttajasegmentointitietoa, jos tilanne sitä vaatii. Osoitteeton suorajakelu voidaan kohdistaa tapauskohtaisesti hyvinkin tarkasti faktoihin perustuen.

Voit hyödyntää oman kassajärjestelmäsi jo sisältämää arvokasta asiakastietoa teettämällä TEHO-asiakasanalyysin. Analyysi selvittää yrityksesi nykyisen asiakkaiden ja myynnin jakauman; tunnistaa potentiaalisimmat, kannattavimmat sekä heikoimmin menestyneet myyntialueet. Kysy lisää!

Ostokäyttäytymisluokitus (OKL) segmentoi suomalaiset ostokäyttäytymisen, elämäntavan ja nyt myös nettikäyttäytymisen ehdoilla. OKL perustuu TNS Gallupin ja Fonectan yhteistyössä rakentamaan ja jalostamaan tietoon, jonka tarkoituksena on syventää tietämystä asiakkaista ja auttaa markkinoinnin kohdentamisessa.

OKL:n tiedot on yhdistetty SSM:n digitaalisiin jakelualuetietoihin. Se on yhdistettävissä myös kaikkeen TNS Atlas –dataan ja tätä kautta se on suoraan mediasuunnittelun ammattilaisten apuna. Luokitus tuottaa kahdeksan pääluokkaa ja 18 alaluokkaa.

OKL-segmenttikäsikirja kuvaa jokaisen luokan erityispiirteet ja kertoo mm. luokan ostovoiman ja suhteellisen kulutuskyvyn, ostamisen brändiohjautuvuuden, ostokäyttäytymisen ekologisen orientaation, ostopäätösten impulsiivisuuden, rahankäytön kohteet, jne.

OKL-asiakasprofiili, analyyttinen työkalu

OKL-profiilissa verrataan keskenään kahta eri ryhmää; asiakaskannasta rajattua profiiliryhmää ja ulkoista vertailuryhmää. Vertailuryhmät ovat määritetty etukäteen ja ne voivat olla esim. "Suomen täysi-ikäiset" tai vaikkapa "kaikki eteläsuomalaiset". Vertailuryhmät muodostetaan Väestötietojärjestelmästä*. Asiakkaiden lukeutuminen tiettyyn ominaisuusluokkaan ilmaistaan sekä lukumäärätietona että prosenttitietona. Ominaisuuksien suhteellinen yli- tai aliedustuminen (vertailuryhmään nähden) ilmaistaan indeksillä. Kysy lisää!

*Väestötietojärjestelmässä ovat kaikki Suomen kansalaiset, Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaiset, kiinteistöt, rakennukset, rakennushankkeet, huoneistot ja toimitilat yksityiskohtaisine tietoineen. Rekisteriä päivitetään jokaisena arkipäivänä.

OKL-kuluttajakohderyhmät

Kun tiedät millaisia OKL-luokituksen mukaisia kohderyhmiä tavoittelet, teemme räätälöidyn ehdotuksen parhaiten soveltuvista jakelualueista. 

 • Hintahakuiset nuoret aikuiset (7 % väestöstä).
 • Kotimaankeskeiset tarjouksenmetsästäjät (13 % väestöstä).
 • Säästäväiset seniorit (19 % väestöstä).
 • Brändikeskeiset elämysten metsästäjät (12 % väestöstä).
 • Tavalliset virtaset (24 % väestöstä).
 • Palveluhakuiset pariskunnat (11 % väestöstä).
 • Perhekeskeiset laadunmetsästäjät (9 % väestöstä).
 • Vakaat ja vauraat valiokuluttajat (5 % väestöstä)

Tilaa OKL kohderyhmäesittely.

Käytätkö työssäsi TNS Mediaplänneriä?

Median ammattilaiset mm plänneriasiakkaana voivat myös visualisoida kohderyhmiä edelleen SSM:n tarjoamassa verkkopalvelussa. Kuluttajabrändin kohdentamisen apuna toimii TNS Gallupin Atlas-tietokanta, jonka avulla voidaan hakea tiettyä brändiä preferoivat kohderyhmät. Kysy lisää!